Notícies


perfil

perfil Miquel Mas Arquitectes, SLP és una consultoria tècnica de serveis d’arquitectura amb una cartera de clients privats i públics, que ha projectat edificis per a equipaments, edificis d'habitatges, rehabilitacions i obres d'interiorisme des de la seva creació l'any 1992. L’any 2004 es va constituir con a societat professional