Notícies


política

politica L’empresa busca integrar el client en el procés de disseny, amb la finalitat d’establir una comunicació òptima per crear un producte funcional i d’alta qualitat arquitectònica. Cada projecte s’entén com un procés creatiu que parteix de la comprensió de les necessitats del client per traduir-les en formes arquitectòniques clares, que combreguin amb les sensacions que aquest busca. Un edifici ha de ser un recull d'espais capaços de transmetre sensacions diferents i emocionar-nos.

El nostre estudi es sent compromès amb el Medi Ambient i aposta per la construcció sostenible, tot tenint en compte en els nostres dissenys, mesures d’estalvi energètic que minimitzin la seva petjada ecològica. L’aposta per solucions constructives d’alta eficiència i la gestió sostenible de les aigües i dels residus, reduirà la despesa energètica de l’edifici al llarg de la seva vida útil, sense anar en detriment del confort dels seus ocupants. El coneixement i l’anàlisi dels aspectes legals més significatius dels temes ambientals, ens permet abordar cada projecte amb rigor i professionalitat.

Considerem l’equip humà el principal actiu de la nostra empresa i és per això que disposem de persones competents i motivades, conscient de la filosofia, visió i política de l’empresa. Per això invertim en la contínua formació dels empleats i empleades, els animem a realitzar propostes per a la millora del funcionament de l’estudi i els mantenim informats de les estratègies i objectius de l’empresa.
 
Ens comprometem a acomplir els requisits del SGI i millorar-lo contínuament. Aquesta aposta per la gestió i organització de l’estudi ens permet consolidar la nostra trajectòria, sent més competitius i afrontar el futur amb garanties.

Plantegem la nostra activitat professional des d’un punt de vista global, assumint-ne la seva responsabilitat i coherència des de l’inici fins a la seva finalització, complint amb tots els requisits legals vigents.