Notícies


PROJECTES

Habitatges Unifamiliars
Casa Escoda
Habitatge unifamiliar aïllat
localització: c/ Llimona, Cerdanyola.
promotor: Alfons Escoda
any del projecte: 2003
any de l'obra: 2005-2007
pressupost: 128.000 €
superfície construïda: 308 m2
arquitecte: Miquel Mas i Cardona
col·laboradors: Carmen Pérez Ortiz
imatge